Copyright © 2015 by Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki
Nowy Dwór Mazowiecki
e-mail: przyjacielpiatki@vp.pl
Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki
Działamy przy Szkole Podstawowej nr 5
w Nowym Dworze Mazowieckim
Dokumenty
WYSIWYG Web Builder
STATUT Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki
Deklaracja przystąpienia do SPP dla członka pełnoletniego
Deklaracja przystąpienia do SPP dla członka niepełnoletnego

Sprawozdania z działalności SPP (zaktualizowano 20.07.2015r.)

1. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne organizacji pożytku publicznego za rok 2015:
   w przygotowaniu

2. Kwota 1% podatku przekazana na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki za rok 2014 wyniosła: 3 855,10 zł
3. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne organizacji pożytku publicznego za rok 2014:
•  Bilans - *.pdf, 200kB
•  Informacje ogólne - *.pdf, 167kB
•  Informacje uzupełniajace do bilansu - *.pdf, 186kB
•  Rachunek zysków i strat - *.pdf, 240kB
•  Sprawozdanie merytoryczne - *.pdf, 440kB
4. Sprawozdanie za rok 2014 - <Urząd Skarbowy - *.pdf, 400kB> <CIT-8 - *.pdf, 400kB>

5. Kwota 1% podatku przekazana na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki za rok 2013 wyniosła: 4 840,90 zł.
6. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne organizacji pożytku publicznego za rok 2013:
•  Bilans - *.pdf, 200kB
•  Informacja dodatkowa - *.pdf, 140kB
•  Rachunek wyników - *.pdf, 200kB
•  Sprawozdanie merytoryczne - *.pdf, 440kB

7. Kwota 1% podatku przekazana na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki za rok 2012 wyniosła: 4 795,80 zł
8. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne organizacji pożytku publicznego za rok 2012:
•  Bilans uproszczony - *.pdf, 200kB
•  Informacja dodatkowa - *.pdf, 140kB
•  Rachunek wyników - *.pdf, 200kB
•  Sprawozdanie merytoryczne - *.pdf, 430kB
9. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 - *.pdf, 5,2MB

10. Kwota 1% podatku przekazana na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki za rok 2011 wyniosła: 3 615,00 zł
11. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne organizacji pożytku publicznego za rok 2011:
•  Bilans uproszczony - *.pdf, 200kB
•  Informacja dodatkowa - *.pdf, 140kB
•  Rachunek wyników - *.pdf, 202kB
•  Sprawozdanie merytoryczne - *.pdf, 437kB
12. Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - bilans (*.jpg, 1MB), dane (*.jpg, 766kB), rachunek (*.jpg, 1MB), załącznik (*.jpg, 1,1MB)
Sprawozdania finansowe i merytoryczne organizacji pożytku publicznego
dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

Numer
KRS Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki: 0000305054


KRS:
0000305054